Museo d'Arte Cinese ed Etnografico  ●  Missionari Saveriani  - V.le S. Martino, 8  -  43123 Parma  ●  0521-257.337

Moneta Song Settentrionali, Imp. Huizong


Moneta Chong Ning

Data Dinastia Song
Imp. Huizong (1102-1106)
Categoria Monete Area Cina MateriaBronzo Misure ø mm. 34,2.
Peso g. 8,9.
cnn0297

Moneta Chong Ning, Dinastia Song Settentrionali, Imperatore Huizong (1102-1106)

 

 

Moneta Chong Ning, Dinastia Song Settentrionali, Imperatore Huizong (1102-1106), in bronzo. L'imperatore Huizong (1001-25) usò sei diversi titoli di regno: Jian Zong Jing Guo (1001) per il quale emise una monetazione col titolo Sheng Song, ovvero “Sacro Song”; proseguì poi coi titoli di Chong Ning (1102-06); Da Guan (1107-10); Zheng He (1111-17); Chong He (1118) ed infine Xuan He (1119-25). Come in questa moneta, egli usò uno stile di scrittura personale, chiamato stile aureo slanciato (shoujinshu).
D/ Chong Ning Tong Bao (valuta del periodo Chongning - ADBS); scrittura  shoujin (aureo slanciato).
R/ .
Nel Museo dal 1911.