Museo d'Arte Cinese ed Etnografico  ●  Missionari Saveriani  - V.le S. Martino, 8  -  43123 Parma  ●  0521-257.337

Moneta Dinastia Qing, Imp. Wen Zong


Moneta Xian Feng

Data Dinastia Qing
Imp. Wen Zong (1854-55)
Categoria Monete Area Cina MateriaOttone Misure ø mm. 45,9.
Peso g. 46,4.
cnn1485

Moneta Imp. Wen Zong - Dinastia Qing

 

 

Moneta Imp. Wen Zong (1851-61). Ottone. Regnò col titolo di Xianfeng.
D/ Xian Feng Tong Bao (valuta di Xianfeng - ABDS); scrittura kaishu (standard).
R/ Dang wushi (cinese vale 50 - AB); Boo He (mancese zecca dell'Henan - SD).
Nel Museo dal 1911.